Monday, May 22, 2006

*Visiting Hours at PNP General Hospital

Sa mga kasama at kaibigang may planong dumalaw kay Ka Bel sa PNP General Hospital, heto po ang oras ng dalaw:

Tuesday-Thursday-Saturday: 8am-12nn
Monday-Wednesday-Friday: Special Visit only
Sunday: no visitors allowed

Kung mapapansin natin, kahit ang ating pagdalaw ay hinigpitan ng PNP. Pang-ilang palit na po ito ng oras ng dalaw, partikular sa ating minamahal na lider manggagawa at kinatawan ng Ankapawis sa Kongreso.

Maari pong makipag-coordinate sa Anakpawis (tel# 9316615) kung kayo o ang inyong organisasyon ay may planong bumisita kay ka Bel.

No comments: